Oznam - 11. zasadnutie OZ Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 07 Marec 2012 14:33

POZVÁNKA

Pozývame Vás na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 9. marca 2012 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Program:

  1. Správa o plnení uznesení
  2. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
  3. VZN č. 1/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty
  4. Schválenie textu do kroniky r. 2010 - 2011
  5. Informácie starostu obce
  6. Voľné návrhy
  7. Diskusia
  8. Uznesenia
  9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2012 07:05