Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za 1. polrok 2020 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 24 Júl 2020 07:12

Podobne, ako zverejňujeme polročne finančný stav obce, budeme odteraz zverejňovať aj množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za daný polrok. Len pre zaujímavosť zverejníme aj medziročné porovnanie rokov 2020 a 2019.

 

ROK 2020                                  ROK 2019

Január - 13,72 t                          Január - 16,42 t           

Február - 12,72 t                         Február - 15,50 t  

Marec - 19,77 t                            Marec - 15,52

Apríl - 14,8 t                                 Apríl - 24,84 t

Máj - 14 t                                     Máj - 14,88 t

Jún - 13,7 t                                  Jún - 12,98 t

SPOLU: 88,71 t                          SPOLU: 100,14 t

 

Posledná úprava Pondelok, 10 August 2020 07:41