Pozvánka na 19. zasadnutie OZ - dňa 14. 01. 2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 13 Január 2021 10:18

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

vo štvrtok dňa 14. januára 2021 o 18.30 hod.


v kultúrnom dome.

 

Program:


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Žiadosť o zrušenie predkupného práva - p. Forgáč

4. Záver

 

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Streda, 13 Január 2021 10:18