Finančné príspevky v roku 2007 Tlačiť
Pondelok, 07 Apríl 2008 10:13

V nasledujúcej tabuľke su uvedené požadované a schválené finančné prostriedky za rok 2007.

P.č.

Žiadatelia o finančný príspevok

požadované

Schválené OZ

15.3.2007

1.

Obecná knižnica

20.000,-Sk

20.000,- Sk

2.

Rímsko-katolícka cirkev

70.000,-Sk

70.000,- Sk

3.

ZO SZPB

10.000,-Sk

5.000,- Sk

4.

ZO Jednota dôchodcov

30.000,-Sk

30.000,- Sk

5.

Základná škola

56.000,-Sk

9.000,- Sk

6.

ZOTŠ – strelecký klub

25.000,-Sk

4.000,- Sk

7.

Motocross klub

50.000,-Sk

15.000,- Sk

8.

Dychová hudba

60.000,-Sk

25.000,- Sk

9.

ZOTŠ biatlon klub

14.000,-Sk

2.000,- Sk

10.

ZO SZZ

22.000,-Sk

2.000,- Sk

11.

Futbalový klub

250.000,-Sk

140.000,- Sk

12.

ZO SZCH

80.000,-Sk

30.000,- Sk

13.

Divadelný súbor

20.000,-Sk

6.000,- Sk

14.

Autocross - K.Šedivý st.

100.000,-Sk

10.000,- Sk

15.

Autocross - K.Šedivý ml.

100.000,-Sk

10.000,- Sk

16.

ZO Jednota COOP SD

20.000,- Sk

2.000,- Sk

17.

Stolnotenisový klub

4.000,- Sk

4.000,- Sk


S P O L U :

931.000,-Sk

384.000,- Sk

 

Schválené OZ v Skýcove dňa 15. marca 2007 uznesenie č. 29/2007 na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva – MR.č.1

Posledná úprava Sobota, 12 Apríl 2008 12:13