Prechodný pobyt Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Apríl 2008 20:01

Prechodný pobyt je občan povinný ohlásiť v ohlasovni pobytu v mieste, kde sa dočasne zdržiava len vtedy, ak tento bude trvať dlhšie ako 90 dní. 

Nemôže byť na rovnakom mieste ako trvalý pobyt. Zákon určil občanovi 10-dňovú lehotu na prihlásenie na prechodný pobyt od ubytovania sa. Prihlásiť sa môže maximálne na dobu 5 rokov.